Termeni și condiții

Utilizarea website-ului www.ursa.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea website-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni şi conditii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

 

Copyright

Întregul conținut al website-ului www.ursa.ro este proprietatea URSA România SRL, al companiilor din cadrul URSA Insulation, S.A.( P˚ de Recoletos, 3 4a planta, 28004 Madrid, Spania) sau al partenerilor noștri și este protejat de legea dreptului de autor.

Informațiile de pe prezentul website, inclusiv text, imagini, video sau orice alte materiale nu pot fi reproduse, republicate, transferate, distribuite sau stocate fără acordul prealabil scris al URSA România SRL, cu excepția copiilor de back-up în scopuri private. Toate materialele publicate pe prezentul website vă sunt oferite exclusiv în scopul de a vă informa cu privire la produsele și activitatea URSA, acesta fiind singurul scop de utilizare permis.

 

Marci

Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, toate mărcile, brand-urile, emblemele, siglele, logo-urile prezentate pe acest website sunt proprietatea URSA Insulation, S.A sau a filialelor sale.

 

Regulile de utilizare

Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea în alte scopuri decât cele de informare personală, a materialelor si informatiilor existente pe acest website sunt interzise.

Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui website, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate sau încercarea de a acţiona în acest scop sunt interzise.

Utilizarea neautorizată, frauduloasă sau cu rea intenție a prezentului website atrage după sine răspunderea civilă şi/sau penală. URSA România va investiga faptele care implică asemenea utilizări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea acestora.

 

Garanții și răspundere

Prin folosirea prezentului website, utilizatorii recunosc în mod implicit că înţeleg şi sunt de acord cu faptul că utilizarea se face pe propria răspundere. URSA România SRL și URSA Insulation S.A. sunt absolvite în mod expres de orice responsabilitate exprimată direct sau indirect, indiferent de natura acesteia,  inclusiv dar fără limitare la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

URSA nu oferă nici o garanţie că:

  • informaţiile vor îndeplini toate cerinţele utilizatorilor,
  • website-ul va funcționa neîntrerupt în timp, sigur sau fără erori,
  • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor preluate de pe website vor fi corecte sau de încredere,
  • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de utilizator în urma consultării website-ului va satisface toate cerinţele utilizatorului.

 

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate calculatoarelor sau reţelelor de pe care accesează website-ul www.ursa.ro sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descarcării de informaţii oferite de www.ursa.ro.

Nici o recomandare şi nici o altă informaţie, orală sau scrisă, obţinută de la sau prin intermediul website-ului www.ursa.ro nu constituie o garanţie dacă nu este stipulată expres în prezentul document. Prin folosirea website-ului, utilizatorii recunosc că înţeleg şi sunt de acord cu faptul că utilizarea website-ului se face pe propria răspundere.

URSA România SRL, URSA Insulation S.A. sau filialele sale nu pot fi făcute răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale sau speciale, inclusiv dar fără limitare la pagube privind pierderi de profit, pierderi de date sau alte pierderi (chiar dacă URSA a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), care au rezultat din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor furnizate prin intermediul website-ului www.ursa.ro;
  • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părti asupra website-ului www.ursa.ro sau asupra informațiilor sau serviciilor oferite de acesta;
  • orice altă problema legată de website-ul www.ursa.ro.

 

Dacă se consideră că un material publicat pe www.ursa.ro încalcă anumite drepturi ale unor terţe părţi, este necesara semnalarea acestei situatii la adresa assistance.romania@ursa.com.

Informațiile de pe acest website pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice.

Informațiile de pe acest website pot fi modificate, revizuite sau completate în orice moment, fără notificare prealabilă și fără nici o obligație. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare în momentul publicării.

Prezentul website este oferit în această formă, “așa cum este”, fără alte garanţii. URSA România SRL, URSA Insulation S.A. sau filialele sale nu pot fi făcute răspunzătoare pentru inconveniente, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui website sau ale conţinutului său.

Pentru orice nelămurire sau informații suplimentare în legătură cu prezentul document sau cu prevederile acestuia, va rugăm să vă adresați în scris către:

 

URSA România SRL
Bd. Ficusului nr 14A, 013974 Bucuresti, România
E-mail: assistance.romania@ursa.com