Ursa se angajează să reducă cu 30% emisiile de CO2 până în 2030

03.03.2021

URSA aderă la proiectul ESG (ecologie, social, guvernanță) al companiei-mamă Xella, asumându-și ambițioase obiective de mediu, sociale și de guvernanță și responsabilitate corporativă.

ursa-ursaseangajeazsreduccu30emisiiledeco2pnn2030-1615210389.jpg

Astfel, produsele de izolare termică din vată de sticlă URSA vor include până la 80% materiale reciclate în compoziția lor, iar emisiile de CO2 produse de URSA vor fi reduse cu 30% până în 2030.

Pe lângă măsurile de mediu propuse, inițiativa ESG aduce obiective concrete și tangibile de securitate în muncă și responsabilitate socială corporativă.

Prin asumarea obiectivelor ESG, URSA își stabilește propria agendă 2030 și contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă, îmbunătățindu-și comportamentul corporativ privind mediul și abordarea socială, într-un angajament ferm pentru sustenabilitate și economie circulară.

Adoptarea obiectivelor ESG reprezintă contribuția URSA la un mâine mai bun.