Insulation for a better tomorrow

Izolaţi-vă locuinţa !

 

 

Izolaţia reprezintă cea mai eficientă metodă din punct de vedere al costurilor pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor la clădiri.

 

Dintre alternativele principale de creştere a randamentului energetic la clădiri, izolaţia reprezintă metoda cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, deoarece aceasta oferă cel mai mic cost al energiei consumate şi cea mai scurtă perioadă de amortizare.

 

URSA vă recomandă să utilizaţi materiale izolatoare cu proprietaţi superioare şi montajul acestora în grosimi adecvate.

 

În conformitate cu studiile efectuate de diferite instituţii independente ale UE, cca. 40% din consumul total de energie se datorează clădirilor. Aceleaşi surse indică faptul că 2/3 din energia alocată clădirilor o reprezintă energia necesară încălzirii şi răcirii acestora. Totodată, este binecunoscut faptul că aproximativ 25% din totalul pierderilor de căldură aferente clădirilor au loc la nivelul acoperişului. Astfel, un aspect extrem de important îl constitue corecta şi adecvata izolare termică a acestei componente, indiferent de destinaţia clădirii în cauză.  

 

 

Harta pierderile

de căldură