Insulation for a better tomorrow

Izolare termică a locuinţei

Este evident faptul că utilizarea materialelor având proprietaţi izolatoare superioare şi montajul acestora în grosimi adecvate
conduc la obţinerea unui confort termic optim şi la importante economii de energie, implicit la costuri reduse aferente încălzirii
sau răcoririi locuinţei.

 

     

 

     

         Recomandările URSA referitoare la alegerea materialelor termoizolatoare

         corespund unei valori a conductivităţii termice de maxim 0,042 W/mK şi unei

         grosimi de montaj de minim 20 cm - cu cât valoarea conductivităţii este mai mică

         şi/sau cu cât grosimea materialului termoizolant este mai mare cu atât rezistenţa 

         termică R are o valoare mai mare - cu cât valoarea R este mai mare cu atât

         izolaţia este mai eficientă. Evitaţi formarea punţilor termice.

 

                                

Noţiuni de bază şi termeni specifici

 O succinta prezentare a principalilor termeni ce definesc caracteristicile materialelor

 termoizolatoare din vata minerală

 

 

  • Coeficient de conductivitate termica (λ) - reprezintă capacitatea materialului de a conduce căldura.Cu cât valoarea λ este mai mică cu atâ materialul este mai izolant.

 

  • Rezistenta termica (R) - Raportul dintre grosimea materialului (d) si coeficientul de conductivitate termica  (λ); simbol R, unitate de masura m2K/m. Rezistenţa termică (valoarea R) reprezintă capacitatea materialului de a rezista fluxului de căldură care trece prin el. Aceasta depinde de grosime şi de valoarea lambda. Cu cât valoarea R este mai mare, cu atât izolaţia este mai bună.

 

  • Transmitanţa termică (U) - cantitatea de căldură care trece printrun element al construiei (un perete extern) datorită diferenţei de temperatură dintre laturile sale. Depinde devaloarea R. Cu cât valoarea U este mai mică, cu atât mai bună este izolaţia.

  

  • Combustibilitatea - Vata minerala de sticla este un material incombustibil, la foc nu picura, produce fum intr-o cantitate redusa.Toate produsele URSA sunt incombustibile, fiind clasificate A1 conform normelor Euroclass.

 

  • Limita temperaturii de utilizare - materialele se pot utiliza in siguranta pana la temperatura de +250 °C, rasinile sintetice ard fara flacara, iar distrugerea fibrelor apare numai la temperatura de +500 °C.

 

  • Transmisia termică - reprezintă transferul de căldură de la un corp mai cald la un corp mai rece. Există trei moduri de a transfera căldura: conduia, conveia şi radiaţia.

 

  • Izolaţie termică - este bazată pe evitarea transmisiei termice şi pe principiul strării aerului pentru a reduce transferul de căldură prin conduie, conveie şi radiaţie.

 

  • Puntea termică - reprezintă calea creată atunci când materialele slab izolante vin în contact (ex. aerul exterior, peretele de cărămidă sau beton), permiţând căldurii să treacă prin ele. Izolaţia este cea mai eficientă metodă de a evita punţile termice.

 

          

 

PRODUSE. APLICAŢII.

CARACTERISTICI TEHNICE. 

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ.   

                                                       

    URSA Glaswool                Produse           Aplicaţii           Fişe Tehnice          Instrucţiuni de montaj                       

 

    URSA Terra                      Produse           Aplicaţii           Fişe Tehnice          Instrucţiuni de montaj                      

 

  

        Arhivă fişe tehnice URSA Glasswool

 

        Arhivă fişe tehnice URSA TERRA