Insulation for a better tomorrow

Avantajul competitiv pe piaţa imobiliară

Paşaportul energetic al clădirii devine din ce în ce mai necesar în cadrul pieţei imobiliare din UE. Acesta este un document destinat investitorilor noilor clădiri, noilor proprietari ai clădirilor existente şi cumpărătorilor sau chiriaşilor presupuşi, pentru a putea cunoaşte costurile de operare anticipate ale clădirilor sau apartamentelor - a costurilor legate de consumul de energie. Prin urmare, acesta este un document ce prezintă etichetele consumului energetic sub formă numerică; acesta clasifică clădirea într-o lasă definită de consum energetic definit.

 

Paşaportul energetic al clădirii oferă proprietarilor săi diferite beneficii:

 

·         creşte valoarea proprietăţii imobiliare comparativ cu cele ineficiente energetic;

·         oferă o valoare competitivă mai mare la vânzarea unei proprietăţi  

·         măsurile de eficientizare a costurilor permit obţinerea de economii financiare ulterioare - deoarece se obţine reducerea consumului de energie.

 

 

Scopul de bază al paşaportului energetic al clădirii este de a o feri informaţii privind eficienţa energetică şi costurile anticipate. Pentru ca clădirea să fie clasificată drept clădire din clasa A, este necesară izolarea termică mai bună a acesteia decât cea prevăzută de reglementarea privind standardele minime pentru izolaţia termică.  

 

Însă, acesta este necesar pentru a aplica alte principii de proiectare a clădirilor eficiente energetic. Luând în considerare faptul că preţul surselor de energie creşte constant, decizia de a avea o clădire eficientă energetic este una corectă ce aduce beneficii financiare pe termen lung.