Insulation for a better tomorrow

Reducerea costurilor energetice

V-aţi întrebat vreodată cat de multe date vi se prezintă la cumpărarea unui telefon mobil, a unui calculator, televizor sau alte aparate de uz casnic? Sau atunci când cumpăraţi o maşină, de exemplu! În acest caz, o listă de date tehnice este de asemenea lungă şi poate servi ca un instrument pentru compararea modelelor similare, care probabil vă va ajuta la alegerea dumneavoastră. Maşina, un vehicul de transport şi consum de carburant, este un factor important la luarea deciziilor privind alegerea dumneavoastră. Cu cât consumul de carburant este mai redus, cu atât veţi avea costuri mai reduse iar dacă conduceţi mulţi kilometri pe an, atunci aceste date sunt foarte importante.

 

Consumul de energie al clădirilor se calculează în mod similar. Acesta se calculează luând în considerare zona încălzită în ce priveşte suprafaţa în metri pătraţi şi nu în numărul de kilometri parcurşi în ce priveşte energia termică. Aceste date sunt denumite contorizarea energiei termice, şi servesc drept date privind consumul de carburant pentru vehicule precum şi ca o estimare a consumului anual anticipat de energie termică. Cu cât mai redus este acest consum de energie termică cu atât mai mic este consumul anticipat de substanţe energetice precum păcura, gazul natural sau biomasa. Acest lucru este valabil când luăm în considerare că pierderea de căldură cauzată de ventilare se încadrează în nivelul anticipat, în funcţie de comportamentul clientului. Reglementările tehnice prevăd standardele minime necesare pentru izolaţia termică a clădirilor şi astfel trebuie aplicate în legătură cu izolaţia termică a clădirilor. Aceasta înseamnă în practică faptul că nu există obstacole pentru o mai bună izolare termică a clădirilor decât reglementările prevăzute iniţial. Dimpotrivă, atât consumul de energie termică cât şi costul implicit redus al consumului sunt reduse la fel ca în cazul clădirilor cu o izolaţie mai bună. Afirmaţia de mai sus este adevărată atunci când sunt aplicate atât o ventilaţie corespunzătoare cât şi un sistem de încălzire proiectat şi realizat în mod corespunzător.     

 

 

Fără a lua în considerare o moştenire, cadouri, câştigurile de noroc şi la loterie am avea o şansă redusă de succes, existând o cale dublă comună pentru a ne atinge obiectivul financiar: 

 

- fie ne creştem venitul, ceea ce înseamnă - mai multă muncă şi mai puţin timp liber şi prin urmare o posibilă degradare a calităţii relaţiilor personale  

sau

- ne reducem costurile, ceea ce este de obicei legat de sacrificiu. Dar acest lucru nu trebuie să se întâmple mereu!

 

Costurile de încălzire trebuie acoperite, altfel s-ar putea să ne fie frig. În cazul în care clădirile nu sunt încălzite adecvat apare condens pe pereţi. Umiditatea cu condens produce mucegai ce poate produce exfolierea tencuielii şi distrugerea mobilei şi poate avea de asemenea o influenţă negativă asupra sănătăţii noastre. Efectele generale sunt prin urmare negative în ce priveşte costurile.

 

Partea bună a costurilor de încălzire este că este posibilă reducerea acestora printr-o măsură relativ simplă - de exemplu, prin instalarea de calitate a unei izolaţii termice în cantitate suficientă. Acest potenţial de economisire are beneficii majore, în special în cazul clădirilor mai vechi, insuficient izolate sau neizolate care au fost construite în conformitate cu standarde de izolaţie termică mai puţin riguroase. Auditul energetic permite estimarea potenţialului de economisire şi determină măsuri posibile adecvate pentru implementarea sa. Pentru clădirile noi, este recomandată estimarea unui consum de energie dorit în cadrul clădirii în cadrul lucrării proiectului în ce priveşte valoarea consumului de energie, de ex. în consumul maxim anticipat pe metrul pătrat al zonei încălzite. Economiile de energie sunt în acest caz determinate în ce priveşte valoarea consumului, aceasta fiind calculată în conformitate cu standardele de reglementare cerute.

 

Amintiţi-vă următoarele lucruri:

 

- Preţurile energiei cresc şi vor continua să o facă - motivele sunt diverse: nevoia de reducere a poluării; creşterea necesarului de energie; unele din resursele de energie se reduc.

 

- Valoarea reală a pensiei scade; prin urmare trebuie să ne asigurăm propriul nostru program de pensie facultativă.

 

Pensia facultativă (pensia ne-obligatorie) se poate obţine de asemenea fără prea mult sacrificiu - în primul rând, prin investiţii în programul propriu, sigur şi profitabil denumit »o casă eficientă energetic« - după trecerea perioadei de amortizare (estimată la aproape 4 ani), economiile care ar fi fost altfel cheltuite pentru costuri de încălzire sunt astfel investite în noile surse de venit.