Insulation for a better tomorrow

Când este momentul potrivit?

Opţiuni la construcţia unei noi clădiri

 

Normele prevăd aşa numitele limite superioare privind pierderile termice din clădiri. În practică, acest lucru înseamnă că putem obţine nivele mai reduse ale pierderilor termice decât prevăd normele. Dovada că totul este în conformitate cu normele este de obicei o parte componentă a documentaţiei proiectului. Un cumpărător al proiectului care doreşte ca clădirea să aibă un necesar energetic mai mic (precum necesar de încălzire, răcire şi alte nevoie ale sistemului) trebuie să determine aceste obiective în lucrarea proiectului. Înc e priveşte încălzirea, acest obiectiv poate fi etichetat drept necesarul energetic al clădirii. În aceste cazuri, un consum estimat ne permite să îl comparăm cu consumul normat şi ulterior să estimăm eficienţa comparată.   

 

Exemplu

 

În faza de proiectare calculăm, de exemplu, coeficientul termic energetic:

 

E = 40 kWh/m2*a

 

Acest exemplu arată că încălzirea clădirii necesită anual 4 litri de păcură pe metru pătrat de suprafaţă încălzită, care este un consum ai mic decât cel prescris pentru izolaţia termică curentă a clădirilor.  

 

Sarcina inginerului de proiect este să îndeplinească acest obiectiv şi de asemenea să dovedească prin calcule.

 

Opţiuni în toate cazurile

 

Un audit energetic al unei clădiri estimează în ce moduri şi în ce scopuri energia din clădiri este consumată şi dacă modurile folosite sunt adecvate. În privinţa ambelor aspecte: a) reglementarea nu atât de stringentă la momentul construcţiei clădirilor mai vechi şi b)  dezvoltarea tehnologică a sistemelor de încălzire, sistemului de pregătire a apei calde şi a altor sisteme şi căi de asigurare a confortului vieţii, există multe oportunităţi de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Aceste oportunităţi sunt evaluate sub forma anumitor măsuri de reducere a pierderilor energetice. Fiecare măsură este prezentată cu economiile potenţiale, costul proiectat şi perioada de amortizare. Auditul energetic oferă clienţilor informaţii privind posibilele măsuri de reducere a costurilor energetice, opţiunile prioritare şi efectele reciproce. În cazul în care renovarea clădirii sau schimbarea sistemului de încălzire are loc fără realizarea unui audit energetic, lipsa de informaţii astfel cauzată ar afecta simultan oportunitatea reconstrucţiei energetice.