Insulation for a better tomorrow

Izolare Termică

Este evident faptul că utilizarea materialelor având proprietaţi izolatoare superioare şi montajul acestora în grosimi adecvate conduc la obţinerea unui confort termic optim şi la importante economii de energie, implicit la costuri reduse aferente încalzirii sau răcoririi locuinţei.  

                       

Recomandările URSA referitoare la alegerea materialelor termoizolatoare 

corespund unei valori a conductivităţii termice de maxim 0,042 W/mK şi unei grosimi de montaj de minim 20 cm - cu cât valoarea conductivităţii este mai mică şi/sau cu cât grosimea materialului termoizolant este mai mare cu atât rezistenţa termică R are o valoare mai mare - cu cât valoarea R este mai mare cu atât izolaţia este mai eficientă.

Spre exemplificare, vă prezentăm un calcul al pierderilor de energie printr-o suprafaţă de 200 m2 de acoperiş, în trei variante de termoizolare. Calculul ţine cont de toate variabilele ce se impun, inclusiv de costul actual al gazelor naturale destinate consumului casnic (* lambda - conductivitate termică a materialului termoizolator, U - coeficient de transmitere a căaldurii - transmitanţă termică )  

 

Material URSA

 lambda*

(W/mK)

 Grosime

material (mm)

U*

(W/m2K)

Consum anual

de gaze (m3)

Economie

gaz (m3)

Economie 

(RON)

URSA ELF

 0,044

 100

 0,406

 659

 ***

 ***

URSA SF 35

 0,035

 140

 0,236

 383

 276

 348

URSA SF 35

 0,035

 200

 0,168

 273

 386

 486

                 

 

 

PRODUSE. APLICAŢII.

CARACTERISTICI TEHNICE. 

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ.   

                                                       

    URSA Glaswool                Produse           Aplicaţii           Fişe Tehnice          Instrucţiuni de montaj                       

 

    URSA Terra                      Produse           Aplicaţii           Fişe Tehnice          Instrucţiuni de montaj                      

  

  

        Arhivă fişe tehnice URSA Glasswool

 

        Arhivă fişe tehnice URSA TERRA