Insulation for a better tomorrow

Standarde şi Normative

Toate produsele URSA sunt certificate

CE, RAL şi EUCEB

 

 

 

CE - Certificat de Conformitate • RAL - Institutul German de Certificare si Asigurarea a Calitatii • EUCEB - Comisia Europeana de Certificare a calitaţii produselor din vata minerala  

 

 

          

        ISO 9001                        EUCEB                             RAL                 CONFORMITATE A        CONFORMITATE F 

 

 

 

 

Normative

 

 

  REZISTENŢE TERMICE MINIME ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE

 

  NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ALE CLĂDIRILOR C107/2005  

 

  METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ( Mc 001 / 4 – 2009 ) 

 

  METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANłEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ( Mc 001 / 5 – 2009 ) 

 

  LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR 

 

  NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA LA ZGOMOT