Insulation for a better tomorrow

Condiţii de utilizare

Notificare privind drepturile de autor

 

Conţinutul acestei pagini de Internet este protejat cu drepturi de autor care aparţin © 2004 URSA Insulation, S.A. (sau subsidiarelor acesteia, unde se specifică astfel, şi/sau celor care i-au acordat licenţă), Paseo de Recoletos, 3, 28004 Madrid. Toate drepturile rezervate.

 

Informaţiile de pe pagina de Internet, incluzând, fără limitare, textele, imaginile şi sunetele, nu pot fi reproduse, transferate, distribuite sau stocate fără acordul prealabil în scris al URSA Insulation S.A., cu excepţia cazurilor ce implică scopuri strict private sau a altor cazuri specificate. Se interzice în mod expres modificarea conţinutului paginii de Internet.
Unele părţi ale site-ului conţin imagini care sunt supuse unor drepturi de autor ale furnizorilor acestora.

 

Mărci comerciale

 

Cu excepţia cazului în care se specifică altfel pe pagina de Internet, mărcile, logo-urile corporative şi emblemele afişate sunt supuse drepturilor de autor ale Grupului URSA şi/sau ale URSA Insulation, S.A. (sau ale subsidiarelor acesteia). 

 

Fără garanţii sau declaraţii.

 

INFORMAŢIILE DE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT”. GRUPUL URSA NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN NICIUN CAZ FAŢĂ DE NICIO ALTĂ PARTE SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU DE CONSECINŢĂ APĂRUTE DIN CAUZA UTILIZĂRII ACESTEI PAGINI DE INTERNET SAU A ORICĂREI ALTE PAGINI CU HYPERLINK PE ACESTĂ PAGINĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPERE DE ACTIVITATE, PIERDERI DE PROGRAME SAU DE ALTE INFORMAŢII DIN SISTEMUL INFORMATIC AL DVS. SAU DIN ALTĂ PARTE, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAŢI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Grupul URSA nu oferă nicio garanţie şi/sau declaraţie de niciun fel despre orice altă pagină de Internet pe care este posibil să o accesaţi de pe această pagină. Astfel de garanţii şi/sau declaraţii sunt doar de convenienţă şi nu înseamnă că Grupul URSA îşi asumă sau acceptă vreo răspundere pentru conţinutul sau utilizarea unor astfel de pagini de Internet. În plus, dvs. sunteţi cei responsabili să luaţi măsuri de precauţie şi să vă asiguraţi că ceea ce selectaţi pentru utilizare nu conţine elemente precum viruşi, worms, Trojan horses sau alte elemente dăunătoare.
Este posibil ca informaţiile de pe această pagină de Internet să conţină inexactităţi tehnice sau greşeli de tipografie.
Informaţiile de pe această pagină de Internet pot fi modificate oricând fără vreo notificare prealabilă sau vreo obligaţie.
Informaţiile publicate pe această pagină de Internet pot conţine referiri sau referinţe legate de produse servicii, etc. ale Grupului URSA care nu sunt cunoscute sau disponibile în ţara dvs. Exactitatea unor astfel de informaţii nu poate fi garantată, mai ales din cauză că aceste informaţii sunt supuse unor modificări, cerinţe specifice sau disponibilităţii şi astfel de referiri nu implică faptul că Grupul URSA are intenţia de a face cunoscute aceste produse, servicii, etc., în ţara dvs. Pentru informaţii complete despre produsele, serviciile, etc., ce pot fi disponibile pentru dvs., ca să le puteţi comanda, contactaţi dealerul dvs. local.

 

Observaţii, întrebări sau sugestii

 

Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că orice informaţii, sugestii nesolicitate, idei sau alte observaţii trimise, nu vor fi considerate confidenţiale sau proprietare. Prin trimiterea de informaţii sau materiale, acordaţi URSA Insulation, S.A. şi Grupului URSA o licenţă irevocabilă şi fără restricţii pentru utilizarea, reproducerea, afişarea, realizarea, modificarea, transmiterea şi distribuirea respectivelor materiale sau informaţii şi, de asemenea, sunteţi de acord că URSA Insulation, S.A. şi Grupul URSA pot să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteţi în orice scop.

 

Programe software specifice disponibile pe site

 

Orice program software care poate fi descărcat de pe această pagină de Internet („Programele software”) reprezintă rezultatul muncii URSA Insulation, S.A. (sau a oricăreia dintre subsidiarele acesteia) şi/sau a furnizorilor acestei, rezultat care este protejat prin drepturi de autor.
Utilizarea Programelor software este guvernată de condiţiile din acordul de licenţiere cu utilizatorul final, dacă există, care acompaniază Programele software sau este inclus în acestea („Acordul de licenţiere”). Cu excepţia cazului în care rezultă altfel din Acordul de licenţiere, Programele software sunt disponibile pentru a fi descărcate şi utilizate exclusiv de utilizatorii finali. Orice reproducere sau redistribuire a Programelor software care încalcă Acordul de licenţiere poate duce la penalităţi civile sau penale.
FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, COPIEREA SAU REPRODUCEREA PROGRAMELOR SOFTWARE PE ORICE ALT SERVER SAU LA ORICE ALTĂ LOCAŢIE PENTRU REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ULTERIOARĂ A ACESTORA, ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPRES.
PROGRAMELE SOFTWARE SUNT GARANTATE, DACĂ E CAZUL, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIŢIILE DIN ACORDUL DE LICENŢIERE. CU EXCEPŢIA CELOR GARANTATE ÎN ACORDUL DE LICENŢIERE, GRUPUL URSA RENUNŢĂ PRIN PREZENTA LA TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA PROGRAMELE SOFTWARE, INCLUSIV LA GARANŢIILE IMPLICITE ŞI LA CONDIŢIILE LEGATE DE COMERCIALIZARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUME SCOP, TITLU DE PROPRIETATE ŞI NEÎNCĂLCARE.

 

Contact

 

Dacă aveţi întrebări despre secţiunile de mai sus, nu ezitaţi să contactaţi URSA Romania, prin intermediul paginii de contact a URSA Insulation, S.A..