Insulation for a better tomorrow

Arhitecţi

  În conformitate cu studiile efectuate de diferite instituţii independente ale UE, cca. 40% din consumul total de energie se datorează clădirilor. Aceleaşi surse indică faptul că 2/3 din energia alocată clădirilor o reprezintă energia necesară încălzirii şi răcirii acestora.

 

Totodată, este binecunoscut faptul că aproximativ 25% din totalul pierderilor de căldură aferente clădirilor au loc la nivelul acoperişului. Astfel, un aspect extrem de important îl constitue corecta şi adecvata izolare termică a tuturor componentelor clădirii, indiferent de destinaţia acesteia. Gradul minim de izolare al elementelor de construcţie ale unei clădiri este precizat şi definit în Normativul C107 / 2005, actualizat în 2010.

   

Este evident faptul că utilizarea materialelor având proprietaţi izolatoare superioare şi

montajul acestora în grosimi adecvate conduc la obţinerea unui confort termic optim şi la importante economii de energie, implicit la costuri reduse aferente încalzirii sau răcoririi locuinţei.

 

Ca un exemplu în acest sens, recomandările URSA referitoare la alegerea materialelor termoizolatoare destinate izolarii acoperisurilor corespund unei valori ale conductivităţii termice de maxim 0,042 W/mK şi ale unei grosimi de montaj de minim 20 cm - cu cât valoarea conductivităţii termice este mai mică şi/sau cu cât grosimea materialului termoizolant este mai mare cu atât rezistenţa termică R are o valoare mai mare //  cu cât valoarea R este mai mare cu atât izolaţia este mai eficientă. 

 

 

Etape şi modul de abordare a utilizării energiei. 

Principiul ˝Trias Energetica˝

 

   • Reducerea cererii de energie prin evitarea risipei - izolaţie corespunzătoare,

    sisteme de închidere eficiente etc. 

  • Utilizarea surselor de energie regenerabile în locul celor bazate pe

    combustibili fosili - panouri solare, pompe de căldură etc.

  • Producerea şi utilizarea cât mai eficientă a energiei bazate pe combustibili

    fosili