Insulation for a better tomorrow

Pereţi de Compartimentare

 

      

 

Izolarea pereţilor de compartimentare cu montare uscată  comportă 2 aspecte principale: rezistenţa la foc a sistemului şi gradul de izolare fonică pe care acesta îl asigură.

 

Rezistenţa la foc a sistemelor de construcţii se stabileşte pentru structurile formate din mai multe tipuri de materiale de construcţii. Altfel spus, rezistenţa la foc se traduce prin timpul în care construcţia respectivă rezistă la foc, împiedică trecerea focului şi menţine capacitatea de izolare termică. Clasificarea unei structuri de construcţie depinde exclusiv de durata rezistenţei la foc a părţilor de construcţie, respectiv a întregii construcţii.

                                                                             

Comportarea la foc sau combustibilitatea este o caracteristică a fiecarui material de construcţie şi nu a întregului sistem. Conform standardului SR EN13501-1 materialele sunt clasificate în mai multe clase de combustibilitate (A1 şi A2 sunt

clasele materialelor incombustibile – ignifuge; B,C,D,E şi F sunt clasele de la o combustibilitate slabă către una puternică

a materialelor care nu sunt declarate ca fiind incombustibile). Vata minerală URSA este un material incombustibil, fiind clasificat A1 conform normelor Euroclass.

 

 

                          

Rezistenţa la foc a sistemului ( în acest caz, a peretelui de compartimentare ) nu trebuie confundată cu comportarea la foc a materialului izolator ( vata minerală ). Rezistenţa la foc este o caracteristică a elementelor clădirii; reacţia la foc este o proprietate a materialelor şi descrie modul în care acestea sunt afectate atunci când sunt expuse la foc

  

Referitor la proprietăţile acustice ale unui material, există două caracteristici fundamentale care determină capacitatea

de izolare acustică.

 

Rigiditatea dinamică ( cu referire la zgomotele generate la impact ) este o caracteristică ce se referă la capacitatea materialului de a conduce unde acustice şi are legătură cu elasticitatea materialului. 

 

Rezistivitatea la fluxul de aer ( cu referire la zgomotele transmise pe cale aeriană ) exprimată în [KPa·s/m2]  indică

gradul de absorbţie a materialului, evaluând cantitatea de aer care poate trece prin material la o anumită rată de volum a fluxului. Are legătură cu porozitatea şi cu densitatea materialului.

 

Materialele din vată minerală destinate izolării fonice trebuie să aibă rezistenţa liniară la fluxul de aer (r) r  > 5 ( KPa·s/m2 ), respectiv r  < 10 ( KPa·s/m2 ). Pentru valori mai mici de 5 [ KPa·s/m2 ] izolaţia nu ar furniza
o atenuare  acustică suficientă iar peste 10 [ KPa·s/m2 ] transmiterea sunetului s-ar face cu precădere pe calea solidă, datorită compactităţii extreme a materialului 

 

 

                  

    

                                                              

    TWF FONO               TWP 1                            Terra Plus 70P         Terra 76P              Terra 80P